Price

ราคา (Price)  “เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา” ซึ่งการกำหนดราคาของนมปรุงแต่งสำหรับปรุงอาหาร จากถั่วทั้ง 5 ชนิด ของเรานั้นเราได้เลือกราคาที่ผู้บริโภคนั้นสามารถยอมรับได้และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ด้วย

ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งสำหรับปรุงอาหาร จากถั่วทั้ง 5 ชนิด มี 5 สี ซึ่งได้แก่ ถั่วขาว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง และถั่วดำ ที่สามารถใช้แทนกะทิได้ 100% โดยคงรสชาติความเป็นกะทิไว้อย่างครบถ้วน ทั้งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายจากถั่วทั้ง 5 ชนิด  ในการกำหนดราคานั้นเราได้เลือกเกณฑ์ในการกำหนดราคาโดยคำนึงถึงต้นทุน  ความต้องการซื้อของลูกค้า  และภาวการณ์การแข่งขันในตลาด  ซึ่งปัจจุบันนี้สินค้าชนิดเดียวกันที่เป็นผู้นำในตลาดจะขายอยู่ที่ราคา (ขนาดใหญ่)  25 บาท เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งสำหรับปรุงอาหาร จากถั่วทั้ง 5 ชนิด เป็นสินค้าที่เป็นผู้นำตลาดของประเภทนี้โดยเน้นที่ “รักสุขภาพ” จึงจะตั้งราคาที่เป็นผู้นำในตลาด (ราคาสูงกว่าตลาด) โดยมีวัตถุประสงค์การตั้งราคาดังนี้

1. มุ่งรายได้และกำไร

1.1 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงสุด เนื่องจากบริษัท กรีน สปอร์ต จำกัด (ประเทศไทย) ได้สำรวจและคิดค้นด้วยเงินลงทุนหลายล้านบาท

1.2 เพื่อกำไรสูงที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้นำเงินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

2. มุ่งยอดขาย

            2.1 เพื่อเพิ่มยอดขาย เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่งเข้าสู่ท้องตลาด ใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นบริษัทจึงต้องการยอดขายที่สูง

2.2 เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด เนื่องจากทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้ได้ในทุก ๆ ปี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  บริษัทได้ตั้งราคาการจำหน่ายดังนี้

  1. 1.       ราคาขายปลีกผู้บริโภค

ในการคิดค้นออกผลิตภัณฑ์ Bean Lish  มีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดประมาณ  11,000,000  บาท  โดยผลิตภัณฑ์ Bean Lish  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  15  บาท  โดยจะต้องขายให้ได้  1,200,000  หน่วย  โดยต้องการกำไรตามเป้าหมาย  7,000,000  บาท  ภายใน  1  ปี

            2. ราคาขายส่งผู้ค้าส่ง

ทางบริษัท  กรีน สปอต  จำกัด  (ประเทศไทย)  จะจัดจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งโดยมีนโยบายการให้ส่วนลดส่วนยอมให้  ดังนี้

2.1 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) บริษัทจะมีส่วนลดให้กับลูกค้า (พ่อค้าส่ง) เมื่อมาชำระค่าสินค่าภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นที่ให้ส่วยลด ระยะเวลาที่ได้ส่วนลด และวันที่ถึงกำหนดชำระที่ไม่ได้ส่วยลด คือ 2/10, n/45

2.2 ส่วนลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Quantity Discount) โดยบริษัทจะกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจำวนมาก ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อที่สม่ำเสมอ คือ

จำนวน  10 ลัง ได้ส่วนลด     3 %

จำนวน  15 ลัง ได้ส่วนลด     4 %

จำนวน  20 ลัง ได้ส่วนลด     5 %

จำนวน  25 ลังขึ้นไป ได้ส่วนลด           8 %

นอกจากรายการและราคาที่กำหนดมาเบื้องต้นนั้น  ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด หากเกิดสถานการณ์ที่มีการแข่งขันเรื่องราคาเกิดขึ้น ดังนี้

– ถ้าผู้นำตลาดปรับลดราคา หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่มา สินค้า Bean Lish ก็จะไม่ปรับลดราคาตาม เนื่องมาจากเราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องการให้ลูกค้าทราบว่าการที่พวกเขาได้เลือกรับประธาน Bean lish แล้วพวกเขาจะได้รับคุณค่าที่มากกว่านมข้นจืดประเภทอื่นๆอย่างแน่นอน

– หากมีการปรับราคาสินค้าสูงขึ้น บริษัทก็จะใช้การปรับราคาสินค้าขึ้นตามเพื่อรองรับสถานการณ์ของวัตถุดิบที่อาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นสูงขึ้นแต่ในระยะแรกหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยังสามารถรองรับได้ไหวเราจะยังไม่ปรับขึ้นราคาตาม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลหรือมีกฎหมายเข้ามารองรับซึ่งเราต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีกับสินค้า ว่าเป็นสินค้าที่ดีมีประโยชน์ และช่วยเหลือสังคมในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคือง แต่หากมีการประกาศให้ขึ้นราคาหรือวัตถุมีมีราคาสูงขึ้นจนเราไม่สามารถรับได้ไหว ก็จะทำการขึ้นราคาสินค้าทันที

และหากในมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น เราก็จะเร่งเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าแต่เราจะไม่ใช่วิธีการเพิ่มราคาสินค้าขึ้นมาเพื่อตักตวงกำไรจากผู้บริโภคเพราะเราต้องยึดหลักการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามจริยธรรมคือไม่เอาประโยชน์จากลูกค้าเกินควร เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าในระยะยาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s