Place

ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ามากที่สุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ซุปเปอร์สโตร์ เช่น 7-Eleven Tops BigC Tesco Lotus และ Mackro โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและสนับสนุนพฤติกรรมในการบริโภคอย่างต่อเนื่องด้วย

กลยุทธ์การจัดจำหน่าย(Distribution Strategy)

  1. 1.       ปีที่1: แนะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

เน้นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าแบบ Intensive Distribution คือ เลือกกระจายสินค้าผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุดและทั่วถึง โดยเน้นกระจายสินค้าโดยใช้กลยุทธ์การผลัก (Push Strategy) จะมีการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ เพื่อจูงใจพ่อค้าขายส่ง (Whole salers) และพ่อค้าขายปลีก (Retailers) สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ โดยการให้คนกลางอย่างพ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่งพยายามผลักดันให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้า มีการส่งเสริมการขายที่จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วย ซึ่งจะแบ่งระดับช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใช้ (Channel Levels) เป็น 2 ลักษณะ คือ ช่องทางตรง และช่องทางอ้อม ดังนี้

ช่องทางตรง

Zero-level Channel (Direct Channel)

ผู้ผลิตจะใช้กลยุทธ์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยทำการแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จัก มีการทดลองชิมเพื่อให้เกิดการรับรู้ และเรียนรู้จนเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ในช่วงแรกจะจัดจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้กับช่องทางนี้ ได้แก่  รูปแบบ Booth เป็นรูปแบบของร้านค้าที่นำเสนอและจำหน่ายสินค้า โดยทั่วไปจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดพนักงานที่ถูกอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้ประจำตาม Booth เพื่อให้ความรู้และจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อ โดยแหล่งที่ทางบริษัทจะตั้ง Booth มีดังนี้

  • ห้างสรรพสินค้า เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เดอะมอลล์ โรบินสัน สยามสแควร์

ดิเอ็มโพรเรียม

  • Modern trade เช่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์

มีการทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี เป็นส่วนประกอบหลัก และให้ผู้คนที่เข้ามาในบริเวณ Booth ได้ลองรับประทาน

ช่องทางอ้อม

  1. One-Level Channel (Modern trade Channel)เป็นการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านผู้ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย โดยมีช่องทางการกระจายสินค้าเป็นลักษณะของ Modern trade คือ Supermarket Superstore มีการจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) เพื่อความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ 7-Eleven 108shop Family Mart และจำหน่ายผ่านทาง Mini Mart ในปั๊มน้ำมัน ได้แก่ Jiffy ,Green lemon,  Esso ซึ่งทางบริษัทจะมีศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกรายต่างๆ ดังนี้

Supermarket ได้แก่ Tops Tesco Lotus Express

Superstore ได้แก่ Makro  BigC  Tesco Lotus สำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อย ทางบริษัทจะจัดส่ง Sale man ไปทำการติดต่อในการรับสินค้าไปจำหน่าย โดยจะมีรถส่งสินค้าของทางบริษัทจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกรายย่อยต่างๆทั้งในร้านค้าปลีกในกรุงเทพ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด

2.Two-Level Channel (Traditional Trade)

ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Two-level เป็นลักษณะ Traditional Trade คือ กระจายสินค้าให้ผู้แทนจำหน่าย โดยทำหน้าที่เป็น Whole sales มีลักษณะของการขายขาดให้แก่ผู้ค้าส่ง โดยจะให้ส่วนลดสินค้าแก่ผู้ค้าส่งต่ำกว่าราคาขายปลีก ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ค้าส่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง เพื่อกระจายสินค้าแก่ผู้ค้าปลีกอีกทอด ซึ่งบริษัทสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง ทั้งของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s